Chorų
ir jaunųjų dirigentų
p
aramos fondas

 

Atsiliepimai

 
 
 

 

GV©2012-11-20

 
 

 

 

 

DAINUOK IR KELIAUK

 

 

 
 

Lietuvos vidurinių mokyklų (gimnazijų)
mišrių chorų 2018 m. konkurso
"Dainuok ir keliauk" 
 
sąlygos, anketa ir

privalomas kūrinys