Chorų
ir jaunųjų dirigentų
p
aramos fondas

 

Atsiliepimai

 
 
 

 

GV©2012-11-20

 
 

 

 

 

DAINUOK IR KELIAUK

 

 

 
 

Lietuvos vidurinių mokyklų (gimnazijų) mišrių chorų
2017 m. konkurso "Dainuok ir keliauk"  sąlygos ir anketa

 

Privalomas kūrinys